Westerhaar krijgt duurzame huizen

WESTERHAAR – In de Kruidenwijk te Westerhaar worden zes ‘energieleverende’ starterswoningen gebouwd. Met onder meer zonnepanelen en warmtepompen wordt voorzien in de volledige energiebehoefte: van de verwarming van het huis tot en met het gebruik van elektrische apparaten.

„De bewoners krijgen dus nooit een energierekening”, aldus de projectonwikkelaar. De gemeente dient bij de provincie een subsidieaanvraag in voor 25.000 euro voor het project. Projectontwikkelaar en gemeente beleggen nog dit jaar een informatiebijeenkomst voor toekomstige bewoners van de huizen.

Bron: www.tctubantia.nl

Energieinvesteringen bij nieuw- en verbouw meest interessant

Doordat energieinvesteringen in de hypotheek kunnen worden opgenomen bij de nieuw- of verbouw van de woning, wordt de investering over meerdere jaren uitgesmeerd. Daar komt bij dat de maatregelen eenvoudiger in te passen zijn gedurende de overige bouwwerkzaamheden. De financiele voordelen van zonnepanelen en andere energiemaatregelen zijn door het uitsmeren van de kosten met de hypotheek merkbaar vanaf dag één. Wilt u een vrijblijvende offerte met een financiele berekening? Neemt u contact met ons op!

Politiek veroorzaakt onnodig onrust door BTW-verlaging zonnepanelen

Uit het nieuwe bezuinigingsvoorstel voor 2013 blijkt dat mogelijk wordt onderzocht om zonnepanelen onder een lager BTW-tarief te scharen. De maatregel is bedoeld om duurzame energie te promoten. Op de website http://www.energieportal.nl wordt deze aankondiging van de BTW-verlaging echter een averechts effect toegeschreven, doordat de mogelijke invoering pas in januari van kracht wordt. Consumenten die van plan zijn zonnepanelen aan te schaffen zouden hierdoor geneigd de installatie uit te stellen. Volgens het artikel op de website is deze redenatie echter onterecht. Juist nú investeren is voordeliger dan wachten op de eventuele BTW-verlaging.

Een nuchtere kijk op de ontstane onrust

Uit de analyse blijkt ten eerste dat de BTW-verlaging alleen lijkt te gelden voor materiaal en niet voor installaties. Wanneer de manuren ook minder zwaar belast zouden worden zou dit immers voor de hele installatiebranche moeten gelden. Ten tweede wordt er alleen gerept over zonnepanelen. Andere materialen zoals de omvormer en het bevestigingsmateriaal, die nodig zijn voor een zonnepanelen installatie, worden buiten beschouwing gelaten. Dit betekent dat de BTW-verlaging slechts geldt voor circa 36 procent van de totale verkoopprijs.

In de analyse zijn de gevolgen van deze mogelijke maatregel doorgerekend voor de gemiddelde consument. Hieruit blijkt dat wachten op de eventuele maatregel zelfs onverstandig is. De opbrengst van een spoedige installatie zal meer opleveren dan de eventuele BTW-verlaging op zonnepanelen. Voorbeeld: een gemiddelde installatie van 10 zonnepanelen levert nog dit jaar een besparing op van circa € 400,- op de elektriciteitsrekening. Op de investering kan maximaal een BTW voordeel van ongeveer € 200,- worden behaald.

Direct invoering gewenst

Financieel gezien is het voor consumenten dus onverstandig om een investering in zonnepanelen om deze reden uit te stellen. Dit neemt niet weg dat de onrust die door de maatregel ontstaat een verdere verduurzaming van Nederland op korte termijn verstoort. Door de onrust worden er vrijwel direct minder zonnepanelen verkocht waardoor consumenten een zomer ‘gratis stroom’ mislopen. Bovendien lopen zonnepaneel bedrijven en initiatieven een grote kans in de problemen te komen als ze een half jaar aanzienlijk minder installaties verkopen. Een directe invoering van deze regeling is daarom ook gewenst voor zowel de consument als het bedrijfsleven.

Bron: www.energieportal.nl

Wilt u voor uzelf deze berekening uitgevoerd zien? Vraag een vrijblijvende offerte op bij Salland Solar. Indien gewenst doen wij een rendementsberekening bij onze vrijblijvende offerte.

Actieplan voor zonnestroom

Folle mear Friezen moatte in sinnepaniel op it dak hawwe. Dat wol de provinsje. No sit der sawat foar 5 megawatt oan sinnepanielen op de Fryske dakken. Oer trije jier moat dat tsien kear safolle wêze. De provinsje wol dêrom foarljochting jaan oer de foardielen fan sinne-enerzjy. Dêrneist wol it mei it nije kabinet om tafel om de regels foar ûndernimmers makliker te meitsjen. Foar partikulieren is dy regeljouwing al hiel ienfâldich.

It plan fan de provinsje soarget ek foar mear wurk, minimaal foar 75 minsken.

———————————————————————————

Leeuwarden | De provincie Fryslân wil de komende drie jaar het aantal zonnepanelen in Fryslân vertienvoudigen. Nu wordt er naar schatting 5 megawatt via zonnepanelen opgewekt, dat zou in 2015 50 megawatt moeten zijn. De provincie hoopt dat de technologie daarna zo’n vlucht neemt dat er in 2020 ca. 500 megawatt wordt geproduceerd door particulieren, bedrijven en boeren.

Dat staat in de notitie Sinnestroom 2012-2015, die vanochtend is gepresenteerd. De helft van de 50 megawatt zou bij particulieren tot stand moeten komen. Met moderne panelen, die circa 25 jaar meegaan, zijn de kosten tegenwoordig al relatief snel terugverdiend, maar de grote investering vooraf schrikt nog veel mensen af. De provincie wil hen over de streep trekken met betere voorlichting en het stimuleren van regelingen met marktpartijen.

Bij grootverbruikende bedrijven zijn de dakoppervlaktes geen probleem, maar het huidige energiesysteem wel. Anders dan particulieren betalen bedrijven heel weinig voor hun stroom. Zij hebben dan ook nauwelijks belang bij omschakeling. De provincie denkt niet meer dan 10 megawatt bij deze categorie te bereiken. Regelgeving vormt ook een obstakel. Zo is het voor corporaties niet mogelijk om investeringen in zonnepanelen door te berekenen in de huur, ook al komt de opbrengst ten goede aan de huurder. 15 megawatt zou van boeren moeten komen.

De provincie heeft zelf 350.000 euro beschikbaar, maar denkt met andere partijen ongeveer 1,5 miljoen euro vrij te maken voor het ontwikkelen van zonnestroom.

Bron: www.frieschdagblad.nl

Voor meer informatie neemt u contact op met Salland Solar. Wij leveren indien gewenst een voorbeeldberekening bij onze vrijblijvende offerte. Daarmee kunt u voor uzelf bepalen of zonnepanelen echt zo interessant zijn voor u!

Gemeente Emmen geeft subsidie om energiebesparing te stimuleren

EMMEN – De gemeente Emmen krijgt een subsidieregeling om energiebesparende maatregelen te stimuleren. De regeling moet het voor eigenaren van bestaande woningen mogelijk maken om subsidie aan te vragen voor het isoleren van woningen of het plaatsen van zonnepanelen.

De gemeenteraad heeft hiervoor een motie van Wakker Emmen aangenomen. De raadsfractie vindt dat het stimuleren om minder energie te verbruiken niet alleen via voorlichting dient te gebeuren. De subsidieregeling moet ook voor kleine projecten beschikbaar komen, zodat huishoudens ook profiteren. “Het is goed voor het milieu en voor het verlagen van de energierekening.” De motie werd niet gesteund door de VVD.

Bron: www.dvhn.nl

Wilt u weten wat zonnepanelen voor uw woning moeten kosten? Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. U zult verbaasd zijn hoeveel uw maandlasten naar beneden kunnen door gebruik van zonnepanelen!

Groene stroom in de lift

ARNHEM – Duurzame elektriciteit zit in de lift. Zowel de vraag als het aanbod stijgt, meldt elektriciteitstransporteur TenneT. Vooral omdat het afgelopen jaar veel particulieren zonnepanelen op hun dak plaatsten en zelf energie zijn gaan opwekken stonden er eind 2011 ruim 10.000 productie-installaties voor duurzame energie ingeschreven.

Dat is 36 procent meer dan het jaar ervoor.

Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag van Certiq, de dochteronderneming van Tennet die certificaten uitgeeft voor energie die is opgewekt uit zon, wind, water en biomassa. Het aantal bewijzen van duurzaam opgewekte stroom kwam in 2011 uit op 11,1 miljoen, terwijl het in 2010 nog om 10,7 miljoen certificaten ging. Eerdere cijfers gaven al aan dat Nederlandse huishoudens en bedrijven steeds meer groene stroom zijn gaan gebruiken.

Bron: www.destentor.nl

Voor veel particulieren zullen zonnepanelen een interessante investering zijn. Kijkt u eens rond in ons assortiment kant en klare pakketjes of neemt u contact met ons op voor een offerte. Indien gewenst leggen wij onze offerte naast uw huidige energierekening en berekenen wij uw voordeel.

Rabobank richt zich op toekomst

Super duurzaam kantoor is voor nieuwe generatie

GORINCHEM – Onder de symfonische klanken van Vivaldi’s Vier Jaargetijden dragen de medewerkers van het splinternieuwe Rabobank kantoorgebouw in Gorinchem-Oost lange linten in de feestelijke kleuren rood, wit, blauw en oranje de zaal binnen. Daar worden ze samen met de directie verbonden tot één kleurrijke strik, verbinden en verbondenheid symboliserend.

De officiële opening van het kantoorgebouw Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost, vorige week vrijdag, krijgt zo een zekere emotie mee. Rabobank Nederland kiest heel bewust voor duurzaamheid; met het oog op de generaties die komen, maar ook als voorbeeld voor het bedrijfsleven.

Directeur duurzaamheid Bas Rüter van Rabobank Nederland maakt dat in zijn toespraak in het kort duidelijk. “We hebben ‘people, planet en profit’ hoog in het vaandel staan. Het zijn ook zakelijke overwegingen om voor duurzaamheid te kiezen. Door schaarste van grondstoffen zijn prijzen instabiel, het klimaat verandert, evenals de bevolkingsgroei. Als mondiale food- en agribank is er nog veel te doen op het gebied van schone energie, bevordering van participatie en lokale betrokkenheid.”

Directeur Piet Hoogendoorn van Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost kijkt trots de zaal in en heet de enkele honderden gasten welkom. “De uitdaging is de nieuwe, jonge mensen te binden. Zij leven anders dan wij, met nieuwe, snelle communicatievormen. Ondernemend en zelfstandig. Dit gebouw is het nieuwe thuis waar zij de ruimte krijgen. Het Gildenhuis zorgde vroeger voor de nieuwe generatie, dat doen wij als Rabogilde ook. De software veroorzaakt een cultuurverandering. Er wordt flexibel gewerkt met 24/7 dienstverlening. We laten regels los en geven vertrouwen.”

Het nieuwe kantoor is het meest energiezuinige en duurzame in Gorinchem, met warmte/koude opslag in de grond, zonnepanelen en door tele- en flexwerken worden veel minder kilometers gereden. Burgemeester Piet IJssels benadrukt dat duurzaamheid helemaal geen ‘linkse hobby’ is. “Als gemeente proberen we ook ons steentje bij te dragen met een duurzaamheidsparagraaf in de bouwverordening, subsidie voor zonnepanelen en de nieuwe huizen in Hoog Dalem zijn aangesloten op een collectief bronwaternet met warmteterugwinning. Duurzaamheid heeft de toekomst. We moeten zo denken en doen.”

De aanwezigen zijn vervolgens getrakteerd op een mini-seminar van weervrouw en columniste Helga van Leur. Zij neemt vlotjes de toestand van de aarde door, toont zelfgemaakte beelden van het smeltende ijs op Groenland en de autorace op zonne-energie in Australië. Het klimaat verandert. Een serieuze zaak luchtig verteld met respect voor de Indianen, die het allang wisten: ‘We hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders, maar te leen van onze nazaten’.

Bron: www.destadgorinchem.nl

Juist op nieuwe woningen en bedrijfspanden kunnen zonnepanelen zeer goed uit. De investering wordt over soms wel 30 jaar afgeschreven, omdat de lening/hypotheek zo lang doorloopt. Ook zonnepanelen kunnen zo lang meegaan. Salland Solar berekent voor u het voordeel en levert u er een passende offerte bij.

Particulieren delen hun ervaring met zonnepanelen tijdens de Solar Days

Zonne-energie is de laatste maanden veel in het nieuws. Vooral omdat de aanschaf van zonnepanelen tegenwoordig ook zonder subsidie financieel aantrekkelijk is voor particulieren. Niet iedereen weet echter wat er bij komt kijken om zonnepanelen op het eigen dak te plaatsen. Of beter: hoe eenvoudig het is zelf zonne-energie op te wekken. En dat kan in de vorm van stroom (zon-pv) of thermisch (zonneboilers).

Om die reden worden jaarlijks door heel Europa de Solar Days georganiseerd. Particulieren doen hier aan mee door hun huis open te stellen voor particulieren die meer willen weten over zonne-energie, zonder direct bij een leverancier aan te hoeven kloppen.

Goede ervaring met zonne-energie

Bijna 200 enthousiastelingen stellen tijdens de tweede week van mei hun huis open voor belangstellenden. Ze hebben zelf al langere tijd zonnepanelen en willen hun goede ervaringen met zonne-energie graag delen met buurtgenoten. Om anderen die overwegen zelf zonnepanelen aan te schaffen net dat laatste zetje te geven.

Bezoekers kunnen vragen stellen en zien hoe een zonnestroom installatie werkt. De gastheren en -vrouwen zullen vertellen waarom zij voor zonne-energie hebben gekozen, hoe makkelijk de installatie en het gebruik is en wat het hun oplevert. Daarnaast kan op de website van de Solar Days veel relevante informatie over zonne-energie gevonden worden: www.solardays.nl.

Wat zijn de Solar Days?

De Solar Days zijn een Europees evenement dat nu al voor het derde opeenvolgende jaar wordt georganiseerd. Tijdens European Solar Days van 5 t/m 13 mei vinden door heel Europa duizenden evenementen plaats om bedrijven, overheden en particulieren te informeren over het gebruik van de zon als belangrijke en aantrekkelijke energiebron.

In Nederland worden de Solar Days georganiseerd door een samenwerkingsverband van Holland Solar (brancheorganisatie voor zonne-energie), ODE (organisatie voor duurzame energie), Duurzame Buren, Zon op Nederland, Uneto-VNI (branche organisatie voor installateurs), het Solar Magazine en AgentschapNL. Meer informatie is te vinden op solardays.nl.

Bron: www.stadtiel.nl

Milieudefensie blij met begrotingsakkoord

Milieudefensie is blij met het akkoord dat GroenLinks, D66 en de ChristenUnie gisteren hebben gesloten met VVD en CDA.

Directeur van Milieudefensie Hans Berkhuizen: “Anderhalf jaar aan afbraakbeleid op natuur en milieu wordt in twee dagen grotendeels teruggedraaid en er worden ook nog eens concrete stappen vooruit gezet.”

De milieuorganisatie is tevreden met de groene maatregelen in het akkoord. In het akkoord wordt er 200 miljoen extra voor natuur uitgetrokken. Daarnaast wordt de BTW op zonnepanelen verlaagd en komt er een vergroening van het belastingstelsel, onder meer door een extra belasting voor kolencentrales. Ook wordt zwaar vrachtverkeer extra belast door het eurovignet, een verplicht certificaat voor vrachtwagens
van twaalfduizend kilo of zwaarder, duurder te maken en wordt de onbelaste reiskostenvergoeding afgeschaft.

Berkhuizen: “De vervuiler laten betalen is niet alleen een manier om te bezuinigen, maar ook een prikkel voor het vergroenen van de economie en dat is uiteindelijk in het belang van ons allemaal.”

Bron: www.blikopnieuws.nl

Wachten op belastingvoordeel lijkt weinig nut te hebben

Voor veel particulieren zullen zonnepanelen nu al een interessante investering zijn. Wachten tot de belastingtarieven zijn gedaald heeft weinig nut. Wie nu investeert in zonnepanelen, heeft het prijsverschil waarschijnlijk al terugverdiend tegen de tijd dat de belastingschijven daadwerkelijk zijn aangepast. Kijkt u eens rond in ons assortiment kant en klare pakketjes of neemt u contact met ons op voor een offerte. Indien gewenst leggen wij onze offerte naast uw huidige energierekening en berekenen wij uw voordeel.

Bewust & Duurzaam Wonen Fair in Hardenberg

Zijn Hardenberg en haar inwoners een beetje duurzaam? Je ziet hier geen windmolens in het landschap staan en weinig zonnepanelen op daken. Zeker als je het vergelijkt met buurland Duitsland, waar net langs de grens windmolenparkjes zijn verrezen en op vele woningen, schuren en bedrijfsgebouwen energiebrengende panelen liggen. Wordt de straat in Hardenberg verlicht met energiezuinige LED-verlichting?

De zaterdag gehouden Bewust & Duurzaam Wonen Fair biedt de nodige informatie. Over bijvoorbeeld het in aanbouw zijnde gemeentehuis. Een blik op dat gemeentelijk paradepaardje leert dat bij de plannen en de bouw vooral het begrip duurzaam erg bepalend is geweest. Volgens de ontwerpers is de bouw, door vorm, gekozen materialen, het transparante en parkachtige karakter in en rond het gebouw, helemaal gebaseerd op duurzaamheid. Het moet dan ook ‘het meest duurzame gemeentehuis van Nederland’ worden. Vinden experts dat predikaat terecht? Volgens Rob Hamer van het servicepunt Bewust Duurzaam Thuis, dat straks in het nieuwe gemeentehuis onderdak krijgt, is dat zeker het geval. “Bij alles is gedacht aan duurzaamheid. Voor de verlichting van het hele gebouw wordt gebruik gemaakt van led-lampen en dat is reeds toegepast in de parkeergarage in het centrum.” Ook bij theater De Voorveghter zit het snor met het bewustzijn rond duurzaamheid. Volgens directeur Jan Kroezen, even wandelend over de fair, worden er in de nabije toekomst zonnepanelen op het theater geplaatst.

Bron: www.destentor.nl

Kijkt u gerust eens rond op deze beurs, vraagt u ook eens offertes voor zonnepanelen op bij onze concurrenten en vergelijk die dan met de prijzen op onze site. Wij bieden u graag een concurrerende offerte aan, inclusief een berekening van uw financiele voordeel.

Schuitemaker Rijssen investeert in zonnepanelen op nieuwbouwpand

RIJSSEN – De melkprijs is momenteel hoog. Dus heeft Schuitemaker, als producent van landbouwmachines, geen last van de economische crisis. Het Rijssense bedrijf investeert aan de Morsweg fors in nieuwbouw, mét zonnepanelen.

Tussen het kantoor en de rest van het bedrijf is nu een gapend gat. De fundering van de nieuwe hal is inmiddels gereed. „De vrijdag de bouwvak moet alles klaar zijn. Dan willen we in de nieuw kantine een biertje drinken”, merkt algemeen directeur Jeroen Tuik van Schuitemaker lachend op. De nieuwbouw, met een oppervlakte van 2600 vierkante meter en een hoogte van 9 meter, geeft Schuitemaker de ruimte die het bedrijf nodig heeft. „De oude hallen, die zijn gesloopt, waren 50 jaar oud. Economisch op”, geeft Tuik aan.

Bron: www.tctubantia.nl

Dankzij fiscale stimulering (middels de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de energieinvesteringsaftrek) zijn zonnepanelen een interessante investering voor veel bedrijven. Neemt u contact op met Salland Solar voor een vrijblijvende offerte inclusief een fiscale berekening waar ook uw accountant mee verder kan!