Politiek veroorzaakt onnodig onrust door BTW-verlaging zonnepanelen

Uit het nieuwe bezuinigingsvoorstel voor 2013 blijkt dat mogelijk wordt onderzocht om zonnepanelen onder een lager BTW-tarief te scharen. De maatregel is bedoeld om duurzame energie te promoten. Op de website http://www.energieportal.nl wordt deze aankondiging van de BTW-verlaging echter een averechts effect toegeschreven, doordat de mogelijke invoering pas in januari van kracht wordt. Consumenten die van plan zijn zonnepanelen aan te schaffen zouden hierdoor geneigd de installatie uit te stellen. Volgens het artikel op de website is deze redenatie echter onterecht. Juist nú investeren is voordeliger dan wachten op de eventuele BTW-verlaging.

Een nuchtere kijk op de ontstane onrust

Uit de analyse blijkt ten eerste dat de BTW-verlaging alleen lijkt te gelden voor materiaal en niet voor installaties. Wanneer de manuren ook minder zwaar belast zouden worden zou dit immers voor de hele installatiebranche moeten gelden. Ten tweede wordt er alleen gerept over zonnepanelen. Andere materialen zoals de omvormer en het bevestigingsmateriaal, die nodig zijn voor een zonnepanelen installatie, worden buiten beschouwing gelaten. Dit betekent dat de BTW-verlaging slechts geldt voor circa 36 procent van de totale verkoopprijs.

In de analyse zijn de gevolgen van deze mogelijke maatregel doorgerekend voor de gemiddelde consument. Hieruit blijkt dat wachten op de eventuele maatregel zelfs onverstandig is. De opbrengst van een spoedige installatie zal meer opleveren dan de eventuele BTW-verlaging op zonnepanelen. Voorbeeld: een gemiddelde installatie van 10 zonnepanelen levert nog dit jaar een besparing op van circa € 400,- op de elektriciteitsrekening. Op de investering kan maximaal een BTW voordeel van ongeveer € 200,- worden behaald.

Direct invoering gewenst

Financieel gezien is het voor consumenten dus onverstandig om een investering in zonnepanelen om deze reden uit te stellen. Dit neemt niet weg dat de onrust die door de maatregel ontstaat een verdere verduurzaming van Nederland op korte termijn verstoort. Door de onrust worden er vrijwel direct minder zonnepanelen verkocht waardoor consumenten een zomer ‘gratis stroom’ mislopen. Bovendien lopen zonnepaneel bedrijven en initiatieven een grote kans in de problemen te komen als ze een half jaar aanzienlijk minder installaties verkopen. Een directe invoering van deze regeling is daarom ook gewenst voor zowel de consument als het bedrijfsleven.

Bron: www.energieportal.nl

Wilt u voor uzelf deze berekening uitgevoerd zien? Vraag een vrijblijvende offerte op bij Salland Solar. Indien gewenst doen wij een rendementsberekening bij onze vrijblijvende offerte.