Westerhaar krijgt duurzame huizen

WESTERHAAR – In de Kruidenwijk te Westerhaar worden zes ‘energieleverende’ starterswoningen gebouwd. Met onder meer zonnepanelen en warmtepompen wordt voorzien in de volledige energiebehoefte: van de verwarming van het huis tot en met het gebruik van elektrische apparaten.

„De bewoners krijgen dus nooit een energierekening”, aldus de projectonwikkelaar. De gemeente dient bij de provincie een subsidieaanvraag in voor 25.000 euro voor het project. Projectontwikkelaar en gemeente beleggen nog dit jaar een informatiebijeenkomst voor toekomstige bewoners van de huizen.

Bron: www.tctubantia.nl

Energieinvesteringen bij nieuw- en verbouw meest interessant

Doordat energieinvesteringen in de hypotheek kunnen worden opgenomen bij de nieuw- of verbouw van de woning, wordt de investering over meerdere jaren uitgesmeerd. Daar komt bij dat de maatregelen eenvoudiger in te passen zijn gedurende de overige bouwwerkzaamheden. De financiele voordelen van zonnepanelen en andere energiemaatregelen zijn door het uitsmeren van de kosten met de hypotheek merkbaar vanaf dag één. Wilt u een vrijblijvende offerte met een financiele berekening? Neemt u contact met ons op!

Politiek veroorzaakt onnodig onrust door BTW-verlaging zonnepanelen

Uit het nieuwe bezuinigingsvoorstel voor 2013 blijkt dat mogelijk wordt onderzocht om zonnepanelen onder een lager BTW-tarief te scharen. De maatregel is bedoeld om duurzame energie te promoten. Op de website http://www.energieportal.nl wordt deze aankondiging van de BTW-verlaging echter een averechts effect toegeschreven, doordat de mogelijke invoering pas in januari van kracht wordt. Consumenten die van plan zijn zonnepanelen aan te schaffen zouden hierdoor geneigd de installatie uit te stellen. Volgens het artikel op de website is deze redenatie echter onterecht. Juist nú investeren is voordeliger dan wachten op de eventuele BTW-verlaging.

Een nuchtere kijk op de ontstane onrust

Uit de analyse blijkt ten eerste dat de BTW-verlaging alleen lijkt te gelden voor materiaal en niet voor installaties. Wanneer de manuren ook minder zwaar belast zouden worden zou dit immers voor de hele installatiebranche moeten gelden. Ten tweede wordt er alleen gerept over zonnepanelen. Andere materialen zoals de omvormer en het bevestigingsmateriaal, die nodig zijn voor een zonnepanelen installatie, worden buiten beschouwing gelaten. Dit betekent dat de BTW-verlaging slechts geldt voor circa 36 procent van de totale verkoopprijs.

In de analyse zijn de gevolgen van deze mogelijke maatregel doorgerekend voor de gemiddelde consument. Hieruit blijkt dat wachten op de eventuele maatregel zelfs onverstandig is. De opbrengst van een spoedige installatie zal meer opleveren dan de eventuele BTW-verlaging op zonnepanelen. Voorbeeld: een gemiddelde installatie van 10 zonnepanelen levert nog dit jaar een besparing op van circa € 400,- op de elektriciteitsrekening. Op de investering kan maximaal een BTW voordeel van ongeveer € 200,- worden behaald.

Direct invoering gewenst

Financieel gezien is het voor consumenten dus onverstandig om een investering in zonnepanelen om deze reden uit te stellen. Dit neemt niet weg dat de onrust die door de maatregel ontstaat een verdere verduurzaming van Nederland op korte termijn verstoort. Door de onrust worden er vrijwel direct minder zonnepanelen verkocht waardoor consumenten een zomer ‘gratis stroom’ mislopen. Bovendien lopen zonnepaneel bedrijven en initiatieven een grote kans in de problemen te komen als ze een half jaar aanzienlijk minder installaties verkopen. Een directe invoering van deze regeling is daarom ook gewenst voor zowel de consument als het bedrijfsleven.

Bron: www.energieportal.nl

Wilt u voor uzelf deze berekening uitgevoerd zien? Vraag een vrijblijvende offerte op bij Salland Solar. Indien gewenst doen wij een rendementsberekening bij onze vrijblijvende offerte.

Actieplan voor zonnestroom

Folle mear Friezen moatte in sinnepaniel op it dak hawwe. Dat wol de provinsje. No sit der sawat foar 5 megawatt oan sinnepanielen op de Fryske dakken. Oer trije jier moat dat tsien kear safolle wêze. De provinsje wol dêrom foarljochting jaan oer de foardielen fan sinne-enerzjy. Dêrneist wol it mei it nije kabinet om tafel om de regels foar ûndernimmers makliker te meitsjen. Foar partikulieren is dy regeljouwing al hiel ienfâldich.

It plan fan de provinsje soarget ek foar mear wurk, minimaal foar 75 minsken.

———————————————————————————

Leeuwarden | De provincie Fryslân wil de komende drie jaar het aantal zonnepanelen in Fryslân vertienvoudigen. Nu wordt er naar schatting 5 megawatt via zonnepanelen opgewekt, dat zou in 2015 50 megawatt moeten zijn. De provincie hoopt dat de technologie daarna zo’n vlucht neemt dat er in 2020 ca. 500 megawatt wordt geproduceerd door particulieren, bedrijven en boeren.

Dat staat in de notitie Sinnestroom 2012-2015, die vanochtend is gepresenteerd. De helft van de 50 megawatt zou bij particulieren tot stand moeten komen. Met moderne panelen, die circa 25 jaar meegaan, zijn de kosten tegenwoordig al relatief snel terugverdiend, maar de grote investering vooraf schrikt nog veel mensen af. De provincie wil hen over de streep trekken met betere voorlichting en het stimuleren van regelingen met marktpartijen.

Bij grootverbruikende bedrijven zijn de dakoppervlaktes geen probleem, maar het huidige energiesysteem wel. Anders dan particulieren betalen bedrijven heel weinig voor hun stroom. Zij hebben dan ook nauwelijks belang bij omschakeling. De provincie denkt niet meer dan 10 megawatt bij deze categorie te bereiken. Regelgeving vormt ook een obstakel. Zo is het voor corporaties niet mogelijk om investeringen in zonnepanelen door te berekenen in de huur, ook al komt de opbrengst ten goede aan de huurder. 15 megawatt zou van boeren moeten komen.

De provincie heeft zelf 350.000 euro beschikbaar, maar denkt met andere partijen ongeveer 1,5 miljoen euro vrij te maken voor het ontwikkelen van zonnestroom.

Bron: www.frieschdagblad.nl

Voor meer informatie neemt u contact op met Salland Solar. Wij leveren indien gewenst een voorbeeldberekening bij onze vrijblijvende offerte. Daarmee kunt u voor uzelf bepalen of zonnepanelen echt zo interessant zijn voor u!

Gemeente Emmen geeft subsidie om energiebesparing te stimuleren

EMMEN – De gemeente Emmen krijgt een subsidieregeling om energiebesparende maatregelen te stimuleren. De regeling moet het voor eigenaren van bestaande woningen mogelijk maken om subsidie aan te vragen voor het isoleren van woningen of het plaatsen van zonnepanelen.

De gemeenteraad heeft hiervoor een motie van Wakker Emmen aangenomen. De raadsfractie vindt dat het stimuleren om minder energie te verbruiken niet alleen via voorlichting dient te gebeuren. De subsidieregeling moet ook voor kleine projecten beschikbaar komen, zodat huishoudens ook profiteren. “Het is goed voor het milieu en voor het verlagen van de energierekening.” De motie werd niet gesteund door de VVD.

Bron: www.dvhn.nl

Wilt u weten wat zonnepanelen voor uw woning moeten kosten? Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. U zult verbaasd zijn hoeveel uw maandlasten naar beneden kunnen door gebruik van zonnepanelen!

Groene stroom in de lift

ARNHEM – Duurzame elektriciteit zit in de lift. Zowel de vraag als het aanbod stijgt, meldt elektriciteitstransporteur TenneT. Vooral omdat het afgelopen jaar veel particulieren zonnepanelen op hun dak plaatsten en zelf energie zijn gaan opwekken stonden er eind 2011 ruim 10.000 productie-installaties voor duurzame energie ingeschreven.

Dat is 36 procent meer dan het jaar ervoor.

Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag van Certiq, de dochteronderneming van Tennet die certificaten uitgeeft voor energie die is opgewekt uit zon, wind, water en biomassa. Het aantal bewijzen van duurzaam opgewekte stroom kwam in 2011 uit op 11,1 miljoen, terwijl het in 2010 nog om 10,7 miljoen certificaten ging. Eerdere cijfers gaven al aan dat Nederlandse huishoudens en bedrijven steeds meer groene stroom zijn gaan gebruiken.

Bron: www.destentor.nl

Voor veel particulieren zullen zonnepanelen een interessante investering zijn. Kijkt u eens rond in ons assortiment kant en klare pakketjes of neemt u contact met ons op voor een offerte. Indien gewenst leggen wij onze offerte naast uw huidige energierekening en berekenen wij uw voordeel.